Dram Sanatının Alanı

Drama, etkisini gerçekleştirirken hangi araçlara başvurur? Bu araçların hangileri dramatik medyanın –tiyatro, sinema, televizyon– tümünün ortak kullanımındadır, hangileri birine ya da ikisine özgüdür?

Drama çözümlemesine göstergebilimsel açıdan yaklaşan Esslin, bu kitabında araştırmacı bir gözle, çeşitli mevcut pozisyonları ele alıyor, jargonu teste tabi tutuyor ve genelde dramatik deneyimin karmaşıklığını şifrelendirilebilir bir göstergeler, simgeler ve ikonlar sistemine indirgemeye çalışan bir kuramın yararlılığını değerlendiriyor.

Benzer işler

Avant – Garde Tiyatro 1892-1992

Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı: Kuram ve Pratik

Şiirsel Beden